Invånare

Ett egeninitierat projekt av Geektown kommunikationsbyrå. Huvudpart var platsvarumärket Luleå och ett flertal medverkansparter.

Uppdrag

Ett kreativt koncept för mötesplatsen Södra Hamnplanen i Luleå, i form av ett klassiskt brädspel i storformat. Spelet har funnits på plats i olika utformningar under tre somrar.

Vad vi gjorde

Spelen fanns på svenska och engelska och syftade till att vara en gratis, rolig och interaktiv upplevelse som på ett kreativt och givande sätt skulle bidra till stadsmiljön och förstärka varumärket Luleå. Flera utvalda parter finansierade Sommar <3 Luleå och fick därmed möjligheten att synliggöra sitt varumärke hos målgrupperna på ett annorlunda sätt och i ett positivt sammanhang. Spelen riktades till två olika målgrupper, dels lulebor, 9 – 30 år, dels turister och besökare i alla åldrar, både internationella och nationella.

Vad som hände

Personalen uppger att spelen har varit en uppskattad del av Södra Hamnplanen bland besökare i blandade åldrar. Tillsammans med våra samverkansparter har vi fått stor spridning i digitala kanaler och nått ut till en bred målgrupp i Luleå och Norrbotten.