Invånare

Besökslandet Överkalix.

Uppdrag

Uppdraget i helhet gick ut på att utveckla och stärka den lokala attraktionskraften, ta fram ett platsvarumärke för platsen Överkalix samt skapa en samverkansmodell. Processarbetet identifierade platsen Överkalix och de unika värden som finns där och skulle leda till ett systematiskt och långsiktigt arbete för ett attraktivare Överkalix.

Vad vi gjorde

Utifrån vår förstudie och kreativa medborgardialog arbetade vi fram visioner och värdegrund för platsen. Geektown tog fram argumentbäraren: platsen är utmärkt, som är ryggraden i Överkalix identitet. För den internationella marknaden: x marks the spot. För att knyta an till platsens historiska identitet används överkalixmålets: hin jer e abårda.

Symbolen för platsens identitet är x:et. Överkalix är som en skatt mitt i Norrbotten, tydligt utmärkt på kartan och dessutom med ett x i namnet. Det finns en personlighet i x:et. Platsen är unik, attraktiv, intressant och värd att berätta om för andra. Vi ville tillsammans sätta Överkalix på kartan, både metaforiskt och fysiskt. Vi ville att identiteten skulle ta plats, vara välkomnande och förmedla stolthet. Den skulle upplevas i nutid och framtid, med stolthet i sin historia och en tydlig koppling till närheten till naturen, vattnet och älven.

Platsens identitet bygger på det tillsammans-perspektiv och medskapande som genomsyrade arbetsprocessen – vi äger platsen tillsammans.

I det grafiska arbetet har vi återspeglat platsens historia, nutid och framtid, exempelvis genom Överkalix kultur av både hantverk och måleri samt genom färgval och texturer.

I arbetet med samverkansmodellen har Geektown samarbetat med Arnqvist & Sivenbring

Vad som hände

Geektowns arbete ligger nu till grund för platsens kommunikation. Resultatet har mottagits väldigt väl, mycket på grund av det tillsammans-perspektiv som genomsyrat arbetet från början till slut med både positivitet och stolthet. Vi har lagt grunden och gett ett verktyg för att utveckla platsens varumärke. Det ska bli roligt att följa resan för Överkalix!