Om uppdragsgivaren

Develoop är ett digitalt verktyg för systematiskt arbetsmiljöarbete med fokus på jämställdhet. Develoop ägs av Region Norrbotten och är utvecklat i samverkan med Jämställdhetsmyndigheten, Strukturum, Älvsbyn kommun, Arvidsjaur kommun och Luleå tekniska universitet. Verktyget bidrar till jämställdhet, ett socialt hållbart samhälle och arbetsliv utifrån jämställdhetspolitiska mål och Agenda 2030.

Uppdrag

Att ta fram en webbplats som främjar inkluderande arbetsplatser med ett jämställdhetsperspektiv.

Vad vi gjorde

I nära samarbete med samverkansparterna har vi arbetat fram en webbplats som hjälper företag att tackla olika problemområden kopplade till ojämställdhet på arbetsplatsen. Bland annat kan besökaren testa Jämställdshets-ometern, se på företagsstories från Wall of Fame samt ta del av tio problemområden och få hjälp att göra något åt dem. Form- och bildspråket är lättsamt och modernt och ska leda till att verktyget känns enkelt, lustfyllt och inte så dramatiskt att använda.

Geektown har tillsammans med våra samverkansparter Blamorama och Red Onion tagit fram sitens koncept, form och tekniska utformning.

Vad som hände

Verktyget blev ett enkelt och lustfyllt sätt för företag och lokala tillväxtfrämjare att jobba med jämställdhet på arbetsplatserna.

Hållbar utveckling handlar om att säkerställa goda livsvillkor för alla. Develoops ambition är att använda jämställdhet och mångfald som en hävstång för detta. Verktyget bidrar till ett systematiskt arbetsmiljöarbete med fokus på jämställdhet. Förväntat resultat är stärkt innovations- och utvecklingsarbete för svenska företag.

Se resultatet på: develoop.se