Invånare

Coompanion är en organisation med uppdrag att främja och utveckla kooperativa företagsformer i hela Sverige. Coompanion finns i hela Sverige, med 25 självständiga regionala organisationer som ägs och styrs lokalt.

Uppdrag

Syftet med uppdraget var att synliggöra den kooperativa företagsformen för unga vuxna mellan 25-35år och lyfta fram de kooperativa värderingarna för dem. Syftet med uppdraget var också att samsynka organisationen Coompanion och ge dem verktyg för att samtala med unga vuxna kring kooperativt företagande.

Vad vi gjorde

Kampanjen fanns i sociala medier för att synliggöra de kooperativa principerna för unga vuxna. I sociala medier jobbade vi med konceptet rotation curation, vilket innebar att Coompanion som organisation och kooperativa företag twittrade en vecka var i kampanjen och spred budskap om ett modernt entreprenörskap under ett gemensamt konto och hashtag.

Vi tog fram foton, grafiskt formspråk och logotyp som följde Coompanions grafiska profil för att tydliggöra avsändaren av kampanjen.

Vad som hände

Resultatet blev ett verktyg för Coompanion att använda i arbetet med att prata kooperativt företag med unga vuxna och visuellt sätta fingret på vad kooperationen står för. En ytterligare effekt av kampanjen, var att den samförde Coompanion som organisation då det var en av de första aktiviteterna som de gjort tillsammans.