Invånare

Face of Gällivare är ett samhällsprojekt som arbetar för inkludering, jämlikhet, mångfald och attitydförändring i Gällivare kommun.

Uppdrag

Utställningsproduktion för Face of Gällivare. Uppdraget var att ta fram en tanke- och intresseväckande vandringsutställning på ämnet normer och mångfald. Den skulle kunna monteras ned och anpassas efter olika utställningsytor i kommunen och utanför för att på så sätt vandra runt i tre år. Utställningen skulle utgå ifrån de sju diskrimineringsgrunderna och till största delen behandla ämnet utifrån Gällivares perspektiv. Den skulle innehålla både fakta och inspirerande, tankeväckande material, ha interaktiva inslag, men samtidigt vara lättillgänglig och tilldragande.

Vad vi gjorde

Genom grundligt förarbete med workshop, enkät och research tog vi tillsammans med Face of Gällivare fram ett utställningsmaterial som är både personligt, interaktivt och faktabaserat. Vi tog också fram namnet Vi är Gällivare för utställningen. För att dra in och engagera åskådaren tog vi fram interaktiva moment med uppmaningar samt spännande dolda saker som åskådaren själv får upptäcka. Något annat att tänka på var inkludering. Att så många som möjligt skulle kunna ta till sig något från utställningen. Detta realiserades genom t.ex. ljud, punktskrift, olika språk och att tänka på i vilken nivå vi placerade material. För det fysiska gestaltandet av utställningen tog vi fram ett box-system, separata skärmar och plexiglastryck samt även kuddar och vykort. I det konstnärliga gestaltandet samarbetade vi med konstnären Sara Lindqvist där utmaningen var att ta fram föremål och material med stor igenkänning för gällivareborna men med nya uttryck. Som kvalitetssäkring tog vi in en utomstående expert-part som fick tycka till om innehållet i utställningen.

Vad som hände

En utställning att samlas och diskutera kring och som tar plats! Face of Gällivare har i form av utställningen fått ett bra verktyg i deras arbete med att sprida medvetenhet och få folk att tänka kring normer och samhällsfrågor som rör Gällivare och även hela världen. I och med att utställningen flyttar runt har de nu möjlighet att nå ut till fler personer som de normalt inte når. Face of Gällivare hoppas även kunna göra utställningen digital.