Invånare

Fältbiologerna, Naturskyddsföreningens fristående ungdomsorganisation för unga, 6–25 år. Fältbiologerna är den största nationella ungdomsorganisationen inom miljö- och naturområdet i Sverige och har funnits i drygt 60 år.

Uppdrag

Att analysera organisationens identitet och varumärke både internt och externt för att ge Fältbiologerna en tydligare identitet samt en starkare position på marknaden.

Vad vi gjorde

Geektown arbetade både kvalitativt och kvantitativt i vår analys av organisationen. Vi genomförde workshops, fokusgrupper, enkäter, djupintervjuer och marknadsanalys. Geektown utvecklade en egen workshopmetod med gamification, där varje grupp fick en game-master och arbetade med rörlig media, detta för att göra arbetet mer lustbetonat och enkelt att förstå.

Resultatet samlades i en identitetsutredning och en kommunikationsplan för Fältbiologerna att använda som verktyg för fortsatt utveckling av sin identitet och externa kommunikation. Under en halvdag i Stockholm presenterades resultatet, vilket blev ett uppskattat event.

Vad som hände

Kommunikationsplanen blev ett effektivt och tydligt verktyg för organisationen. Fältbiologerna fortsätter sitt arbete för att utveckla sin identitet samt intern och extern kommunikation.