Invånare

Guldstadens kvinnojour är en ideell Skellefteåbaserad förening som arbetar mot visionen ett jämställt samhälle fritt från våld, främst genom jourverksamhet samt stödinsatser och våldspreventivt. Föreningen är en del av riksförbundet Unizon.

Uppdrag

Guldstadens kvinnojour anlitade Geektown på rekommendation från nöjda kunder med liknande verksamhet. Uppdraget var att ta fram en ny grafisk profil inklusive logotyp samt produktion av nytt grafiskt material.

Vad vi gjorde

Önskemålet var att designen skulle fungera ihop med riksorganisationen, Unizon samt systerföreningen Guldstadens tjejjours utseende men samtidigt särskilja sig som egen förening.

Det skulle andas kvinnojouren men i nya moderna kläder. En enklare, fräschare och mer lättanvänd profil och grafiska element.

Utifrån önskemålen togs en grafisk profil som visualiserar föreningens värden fram.  Genom varma inbjudande toner, livfulla former och typsnitt med karakteristisk twist fick föreningen en grafisk kostym som både förmedlar föreningens ledord; omtanke, medmänsklighet, stöd och frihet och dessutom är funktionell med bra synbarhet så att så många som möjligt kan ta del av budskapet. En viktig del i arbetet var att det visuella skulle vara inkluderande, så att så många som möjligt kan ta del av budskapet. Typsnitten som valdes för att visuellt kommunicera Guldstadens kvinnojour är klassiska men med en karaktäristisk twist som gör dem lätta att känna igen.

Vad som hände

Föreningens grafiska material har som främsta syfte att sprida kunskap och kännedom om föreningen. Ett samlat utseende hjälper till att skapa igenkänning och bygger identitet samtidigt som det undviker att vara för uppseendeväckande med tanke på innehållets många gånger känsliga karaktär. Genom den nya visuella looken signalerar materialet seriositet, trygghet och hopp samt uppfattas som välkomnande och inbjudande.

Resultatet blev ett visuellt språk som är tydligt och lätt att komma ihåg och hjälper föreningen att hålla ihop visuellt genom all form av kommunikation. 

Såhär beskriver Kvinnojouren själva resultatet: ”resultatet av det goda samarbetet med Geektown kan vi nu se i en grafisk profil som dels fungerar när det krävs diskretion, samtidigt som den symboliserar feminism och livskraft.  Vi ser framemot att fortsätta samarbeta med gänget i framtida uppdrag! ”