Invånare

Elin Anna Labba är journalist, föreläsare och författare och har skrivit boken ”Herrarna satte oss hit”. Elin Annas projekt att berätta om tvångsförflyttningarna av samer har sitt ursprung i hennes önskan att förstå sin egen familjehistoria.

Uppdrag

Ett mörkt kapitel i Sveriges historia. För hundra år sedan inleddes tvångsförflyttningarna av renskötande samer i Sverige. Myndigheterna kallar lösningen för en dislokation, men på samiska föds ett eget ord; Bággojohtin, tvångsförflyttning. Geektowns uppdrag blev att visualisera tvångsförflyttningarna.

Vad vi gjorde

Vi på Geektown fick förtroendet att illustrera kartorna som skildrade tvångsförflyttningarna av samerna ur flera olika perspektiv. Det var viktigt för oss att behandla uppdraget med all vår geekiga respekt. Utmaningen fanns i att hitta balansen mellan konstnärlighet och tydlighet. Kartorna fick inte bli för kantiga eller hårda, men inte för romantiska, eftersom den historia kartorna skulle berätta om är allvarsam.

Tekniken vi använde för uppdraget var både analog och digital med blandteknik som tusch, akvarell och blyerts samt handskrivna texter, som vi sedan plockade in digitalt för ytterligare utveckling och förfining. Illustrationerna sattes samman med fotografier som vi valt ut tillsammans med Elin Anna.

Vad som hände

Resultatet blev tre kartor som med sin form och innehåll kraftfullt och utan att romantisera lyfter allvaret och ämnet rättvist med fingertoppskänsla och konstnärlig höjd.

Beskrivning av innehåll och vad kartorna illustrerar:
1. Karta över tvångsförflyttningarna från Karesuando och söderut. Från och med 1919 och framåt flyttades flera hundra personer söderut från norra Norrbotten till södra Norrbotten, Västerbotten och Jämtland. Trådarna som går ut från Karesuando kommer från ett vävt Karesuandobälte som rivs sönder och vars trådar sprids ut över Sverige.

2. Kartan visar gränsstängningarna. Gränserna i norra Skandinavien ritades om flera gånger under tiden 1751-1888. Kartan synliggör när de olika gränserna stängdes.

3. Karta över flyttvägarna till Norge och vilka områden som stängdes för samerna. De renskötande samerna flyttade tidigare till alla öar och halvöar i Troms fylke i Norge. 1923 stängdes flera stora områden för samerna, vilket ledde fram till tvångsförflyttningarna.