Invånare

Coompanion Sverige och Svensk kooperation.

Uppdrag

Trots att den kooperativa veckan funnits ett antal år har det saknats ett gemensamt tag för firandet. Initiativet väcktes ur en önskan om att samla och dra nytta av den kooperativa kraften i att göra gemensam sak för att få större genomslagskraft.

Produktionen var en insats för att synliggöra och stärka den kooperativa gemenskapen. Genom att uppmärksamma den årliga kooperativa veckan även lyfta och öka kunskapen och intresset för den kooperativa företagsformen och dess fördelar.

Syftet var att få till en nationell insats med målsättningen att visa på kooperationens styrka och storlek i Sverige, och kännedom om den kooperativa företagsformen. Målgruppen för kampanjen var bland annat de kooperativa företagens kunder och medlemmar, exempelvis kunden på Coop, medlemmen i bostadsrättsföreningen och föräldern med sitt barn på kooperativ förskola.

Tanken var att få till långtgående effekt där detta första steg senare kan byggas på allt eftersom kampanjen etableras

Vad vi gjorde

För produktionen gick ett antal kooperativ in med pengar för att möjliggöra projektet.

Ramarna för uppdraget var relativt fria form, strategi- och idémässigt men behövde ett formspråk som kunde passa alla olika former av kooperativ och som inte var för starkt kopplat till något visst varumärke.

Arbetet resulterade i en kampanj som samlades under en stark lekfull visuell identitet för att ena de kooperativ som valde att ingå i firandet. Identiteten utgjordes av material såsom färdiga inläggsbilder, pressmeddelanden, profilbilder och texter som alla var fria att använda. Här uppmanades det att under den gemensamma hashtaggen tagga andra kooperativa företag och organisationer som bra förebilder vilket resulterade i en spridningsmässig domino-effekt.

Vad som hände

Både små och stora kooperativ delade inläggen men även privatpersoner så som medlemmar och anställda på kooperativ. Bland företagen som delade inläggen eller använde hashtagsen finns We effect, Coop, Fremia, Sömnadskollektivet, Smart, Norra skog, Coompanion, Ekoteck, Sundsvalls Bilpolare, Svensk kooperation, Dramatoriet m.fl.

Gemensamma kommunikationsinsatser ledde till att på ett kostnadseffektivt sätt ge den kooperativa företagsformen positiv uppmärksamhet och spridning.

Kampanjen uppmärksammades även i lokalpress runt om i landet.

Framförallt uttrycktes ett positivt mottagande från uppdragsgivaren:

”Geektown är fantastiskt kreativa och alltid öppna för nya tankar och idéer! Vi har haft ett väldigt bra samarbete genom åren och under 2023 anlitade vi dem för kampanjen Kooperativa veckan. Konceptet som Geektown tog fram denna gång landade mycket väl hos målgruppen. Vi kan varmt rekommendera Geektown!”

Caroline Mattsson, kommunikationsansvarig Coompanion Sverige.