Om uppdragsgivaren

Luleå tekniska universitet är Sveriges nordligaste universitet. De bedriver utbildningsverksamhet inom områdena ekonomi, teknik, konst och samhälle, hälsa och lärande, samhällsbyggnad och naturresurser, system- och rymdteknik samt teknikvetenskap och matematik. De har dessutom världsledande kompetens inom flera forskningsområden och arbetar för global samhällsnytta bland annat genom att utgöra ett nav i den gröna omställningen.

Uppdrag

Under åren 2019-2022 har Geektown varit Luleå tekniska universitets upphandlade byrå för kommunikationstjänster. Inom upphandlingen har vi tagit fram konceptidéer, kampanjer, grafisk form, textproduktion, koncept för mässor, illustrationer, filmproduktion, kommunikationsstrategi, presentationer, digitala produktioner m.m.

Vad vi gjorde

Under åren har vi genomfört ett antal projekt inom kommunikation i både tryckta och digitala medier där arbetet alltid skett i nära samarbete med kommunikationsavdelningen. Projekten har handlat om allt från studentrekrytering till att tillgängliggöra forskningsresultat eller lyfta projekt inom universitetet. Genom layout, grafik, illustrationer, val av bild, text, material och innovativ kreativitet har vi förstärkt och tydliggjort varumärket för att stärka universitetets position.

Vad som hände

En bra kommunikation mellan oss och uppdragsgivaren möjliggjorde ett effektivt samarbete vilket ledde till kreativa och effektiva lösningar. Melina Androulaki, Art-director på Luleå tekniska universitets kommunikationsavdelning uttryckte följande om att samarbeta med Geektown:
“Jag är oerhört tacksam över att Geektown har hjälpt oss med alla små och stora projekt, för er lojalitet att hitta lösningar, supersnygg design, alltid leverera i tid.”