Invånare

Rättsmedicinalverket är en expertmyndighet som bidrar till ett rättssäkert samhälle. Verksamheten är indelad i rättsgenetik, rättskemi, rättsmedicin och rättspsykiatri. Myndigheten finns på sex orter i landet, från Umeå i norr till Lund i söder och här arbetar sjuksköterskor, rättsläkare, toxikologer, rättsmedicinska assistenter, biomedicinska analytiker, psykologer, rättspsykiatriker och många fler, med att tillsammans ge viktiga svar i rättskedjan på uppdrag av polis, åklagare och domstol.

Uppdrag

Grunduppdraget var att ta fram en visuell rörlig identitet för Rättsmedicinalverkets digitala kommunikation. Det grafiska formspråket som vi tog fram för rörlig kommunikation har varit mycket uppskattat och har resulterat i fler kommunikationsuppdrag.

Vad vi gjorde

Uppdragen har sett i nära samarbete med Rättsmedicinalverket. Utgångspunkten i arbetet var att hitta balansen mellan att signalera seriositet och tilltalande modernt formspråk. Uppdraget var att på bästa Geek-vis tänja på gränsen för hur myndigheten ska uppfattas i digital- och trycksakskommunikation.

Vad som hände

Geektowns arbete har hjälpt Rättsmedicinalverket att förstärka, samla och utveckla in interna och externa kommunikation. Sammanfattningsvis kan vi på Geektown konstatera att myndigheten är en tacksam uppdragsgivare att göra något bra för, de har en mycket spännande verksamhet.

 

Feedback från Rättsmedicinalverket:

“Genom ett proaktivt och lyhört arbetssätt hjälper Geektown oss att ta fram kommunikationsmaterial för vårt viktiga arbete, från budskap till färdig produkt. Geektown är måna om att skapa en röd tråd i det material vi producerar och levererar alltid med högsta kvalitet. Exempel på leveranser är: rollups, vepor, fotovägg, programblad till konferens, beachflaggor, digital intro och signatur, mallar till After Effects, mm

 Att arbeta med Geektown är lätt och tryggt och de är ett bra bollplank när vi kommer med idéer som alltid följs upp och som vi får återkoppling på. Geektowns projektledare håller ihop projekten och har ett superbra team med kreatörer omkring sig.”

Rättsmedicinalverket