Invånare

Samforma (tidigare Social Ekonomi Övre Norrland) är en organisation med huvudsakligt mål att främja den idéburna sektorn i Norr- och Västerbotten med hjälp av påverkansarbete, kunskapsspridning, kunskapsutveckling och omvärldsbevakning.

Uppdrag

Nytt organisationsnamn, visuell identitet, designmallar och webbplats.

Vad vi gjorde

Uppdraget startade med att arbeta fram ett nytt namn för organisationen. Namnet skulle spegla en samlande kraft och samtidigt vara enkelt och koncist. Med Geektowns kreativa idégenereringsmetoder i workshopformat konkretiserades namnet Samforma som det självklara valet för organisationen. Med det nya namnet i ryggen utarbetades den visuella identiteten, responsiv webbplats och redigerbara mallar för Word och PowerPoint.

Vad som hände

Det nya namnet, Samforma, signalerar att organisationen är parasollet för den idéburna sektorn i Norr- och Västerbotten, som tillsammans samlar aktörer och samverkar i samhället. Den grafiska profilen har formats efter organisationens värden och hur de vill kommunicera. Det är viktigt att synas med både en seriositet och energi. Logotypen har en tillsammansform som tar plats och står upp för den ideella sektorn. Webbplatsen är en stark digital bas och gör nu att deras arbete kan synliggöras ännu bättre och tydligare i deras kommunikation. Samtliga komponenter i uppdraget ger nu Samforma en stabil och inspirerande grund i deras arbete med att synliggöra och befästa organisationen.