Invånare

Konstmuseet i Norr är Norrbottens länskonstmuseum och visar samhällsengagerad och kritiskt orienterad samtidskonst både på plats i Kiruna samt länsövergripande i Norrbotten. De har även samarbeten med nationella och internationella verksamheter för att bredda och berika konsten i norr.

Uppdrag

Att ta fram en grafisk profil, logotyp, videoinstallationer och kommunikation för Konstmuseet i Norrs utställning Samla & visa. Utställningen hade som syfte att förmedla vilken roll ett museum, och specifikt Konstmuseet i Norr, har i samhället.

Vad vi gjorde

Vi tog i samarbete med Konstmuseet i Norr fram en grafisk identitet samt kommunikationsmaterial för utställningen Samla & visa. Med en blandning av det klassiska och ett modernt formspråk tänjer den på det förväntade och ger verkligen uttryck för museets roll som bevarare och förmedlare av kultur i en alltmer föränderlig samtid. Till utställningen tog vi även fram material såsom videoinstallationer, skyltar och vepor. Vi skapade marknadsföring runt utställningen, både digital till sociala medier samt trycksaker såsom affischer, vykort samt en väggtapet med utställningens visuella identitet.

Vad som hände

Den grafiska identiteten har bidragit med både attraktionskraft och en djupare förståelse för utställningen. Den har även använts för att marknadsföra och skapa samhörighet för de inom utställningen olika konstnärernas projekt. Eftersom Covid satte lite käppar i hjulet har den digitala aspekten kommit att spela en större roll än vad som var tänkt initialt.