Invånare

Sömnadskollektivet är ett arbetsintegrerande socialt företag, där vinsten återinvesteras i verksamheten och ägs av de som arbetar i företaget. Många av de som jobbar inom kooperativet är nya i Sverige och har med sig sömnadskunskaper från sina respektive hemländer. Tillsammans kan de utföra en bredd av skrädderiuppdrag till både privatpersoner och företag/organisationer. Sömnadskollektivet erbjuder skrädderitjänster, ändringssömnad, hållbart mode, inredningssömnad och textilt återbruk.

Uppdrag

Uppdraget var att ta fram ett namn, en grafisk identitet, mönster, färg, logotyp och budskap, som sedan applicerades på displaymaterial för butik och försäljning.

Vad vi gjorde

Centralt för uppdraget var att förmedla känslan av omtanke, som syftade till omtanke om miljön, omtanke om de som arbetar inom Sömnadskollektivet och omtanken till deras kunder. Vi valde att ta fram en varm färgskala där färgerna kopplar samman till ordet omtanke.

Vi ville på ett lekfullt men samtidigt grafiskt stilrent sätt skapa en grafisk profil som återspeglade kärnan i Sömnadskollektivet. De grafiska mönstren härrör både till själva sömnaden/skrädderiet och genom lapptäckskänslan även till Sömnadskollektivets mångfald.

Allt detta lyfte vi fram genom valda typsnitt, ord, texter och mönster. Vi tog även fram namnet, Sömnadskollektivet, med allt det ovan nämnda i åtanke.

Vad som hände

Resultatet blev en grafisk identitet och displaymaterial som hjälper Sömnadskollektivets kunder att förstå vad det innebär att vara ett kooperativt skrädderi och vad kunden kan bidra med genom att köpa deras produkter och tjänster. Identiteten är också ett verktyg för Sömnadskollektivet i sitt arbete med att nå ut med företagets produkter och tjänster.

Den grafiska identiteten har belönats med Svenska Designpriset 2018 och German Design Award 2020.