Invånare

Tjállegoahte – Författarcentrum Sápmi är en organisation som arbetar för att stärka den samiska litteraturen. De vill att fler ska få tillgång till litteratur på samiska och litteratur skriven av samer på andra språk. På sikt ska arbetet leda till fler författare, fler böcker, fler berättelser och fler läsare

Uppdrag

Visuell identitet, logotyp, webbplats och olika grafiska produktioner.

Vad vi gjorde

I nära samarbete med Tjállegoahte har vi arbetat fram en ny grafisk identitet. Den har sin grund i klassiskt samiska färger och estetik men med en modern tvist. Med den nya identiteten i ryggen utarbetades de grafiska produktionerna och en responsiv webbplats. I utformningen av samtliga komponenter var det viktigt att lyfta de olika samiska språken.

Vad som hände

Med hjälp av den nya identiteten har nu Tjállegoahte ett material som hjälper dem att kommunicera och stärka den samiska litteraturen. Webbplatsen är en stark digital bas och gör nu att deras arbete kan synliggöras ännu bättre och tydligare.

Samtliga komponenter i uppdraget ger nu Tjállegoahte en stabil och inspirerande grund i deras arbete med att kommunicera med sina målgrupper.