Invånare

Tjejjouren Luleå – stöttat tjejer sedan 1998. Jouren stöttar tjejer och unga kvinnor både genom fysiska och digitala träffar, där deras främsta stödverksamhet är chatten. Läs mer om deras verksamhet och grymma arbete här: https://tjejjouren.se/lulea

Uppdrag

Att ta fram två kampanjer i sociala medier – en varumärkeskampanj och en rekryteringskampanj.

Vad vi gjorde

I nära samarbete med Tjejjouren Luleå arbetade vi fram korta slagkraftiga budskap, som vi paketerade i Tjejjouren Luleås grymma grafiska utseende. För att tydliggöra de olika varumärkesinsatserna fick respektive kampanj sin egen stil för att synliggöra de olika budskapen på bästa vis.

Varumärkeskampanjen hade fokus på att få fler tjejer i Norrbotten att veta vad Tjejjouren Luleå kan stötta dem med. Kampanjen bestod av två budskap – varumärkesstärkande inlägg och inlägg med fokus på chattverksamheten. För rekryteringskampanjen skapade vi inlägg direkt riktade till kvinnor som skulle vilja engagera sig som jourtjej.

För att kampanjerna skulle bli så träffsäkra som möjligt gjorde vi en analys om var respektive kampanjs målgrupp var mest aktiv. Resultatet visade att varumärkeskampanjen lämpade sig bäst på Snapchat, Instagram och Messenger, och rekryteringskampanjen på Facebook och Instagram. I Geektowns arbete ingick också att följa upp kampanjerna, analysera och utvärdera dem för att se att uppdraget mötte upp de satta målen och lade en bra grund för kommande kampanjer och arbete.

Vad som hände

Varumärket fick en stärkt kännedom och fler tjejer fick genom kampanjen en ökad medvetenhet om jourens arbete och hur de kan komma i kontakt med dem. Kampanjen fick ett starkt genomslag på Snapchat och vi såg att Tjejjouren Luleås budskap verkligen nådde fram till de unga tjejerna.

Rekryteringskampanjen fick ett stort genomslag och det kom in många intresseanmälningar. Det resulterade i att Tjejjouren Luleå t.o.m. fick sätta in extra utbildningstillfällen för att utbilda fler jourtjejer. Det vi kan se är att med hjälp av insatsen i sociala medier nådde vi ut till så många fler som vill vara med och engagera sig.