Invånare

Uppsala universitet, Sveriges första och Nordens äldsta universitet.

Uppdrag

Originalproduktion för tryckta och digitala medier. Målet med vårt uppdrag var att förstärka Uppsala universitets varumärke, värdegrund och marknadsföra universitetet genom tryckt och digital kommunikation.

Vad vi gjorde

Utifrån Uppsala universitets grafiska profil har vi tagit fram löpande daglig kommunikation i både tryckta och digitala medier.

Genom att kommunicera med layout, grafik, illustrationer, val av bild och text, materialval och kreativitet har vi förstärkt och tydliggjort varumärket bland universitetets målgrupper. 

Geektowns arbete innebar att hjälpa till att kommunicera ut universitetets värden, i en integrerad utbildnings- och forskarmiljö samt att tillgängliggöra den ämnesbredd som universitet har såväl som världsledande forskning. 

Vad som hände

Genom ett flertal grafiska produktioner har Geektown förstärkt Uppsala universitets varumärke och implementerat universitetets värdegrund och traditioner genom val av bild, text och form. Vi har utvecklat och avlastat i det vardagliga kommunikationsarbetet på olika institutioner beträffande originalproduktion av digitala och tryckta medier. Vi ser vikten av ett tydligt formspråk som visar kunskap och kreativitet och med små medel skapar mervärde för mottagaren.