Invånare

Uppsala University Sustainability Initiatives (UUSI) är en plattform där forskare från olika områden kan mötas och samarbeta kring hållbarhetsfrågor. Arbetet sker i nära samarbete med företag och organisationer utanför Uppsala universitet. UUSI jobbar nu med fem särskilt utvalda initiativ där universitetets tre vetenskapsområden tillsammans kan finna nya lösningar för en mer hållbar framtid.

Uppdrag

Identitetsillustrationer för Uppsala University Sustainability Initiatives. Syftet med uppdraget var att ta fram ett visuellt stöd för att underlätta i deras kommunikation.

Vad vi gjorde

Vi grottade ned oss i hållbarhetsfrågor och skapade en god grund för att förstå uppdraget ut i fingerspetsarna. Det var viktigt att illustrationerna hade en akademisk framtoning och seriositet samtidigt som de skulle andas framtidskänsla, innovation och tvärvetenskap. I uppdraget fick vår kärlek för färgövertoningar (gradient) blomma ut och illustrationerna fick en mjukare och livfullare känsla.

Uppdraget bestod av tre stycken illustrativa nivåer:

  • Nivå ett: en huvudbild för UUSI.
  • Nivå två, visualisera initiativen: Climate Change Leadership, Urban Sustainability, Water, Circular Economy och Social Justice.
  • Nivå tre: områden kopplade till initiativen inom nivå två.

Vad som hände

Geektowns illustrationer har kreativt och professionellt bidragit till att Uppsala University Sustainability Initiatives fått ett visuellt stöd då hållbarhetsinitiativet ska kommunicera i presentationer, digitalt och i tryck.